Tercüme Hizmetlerimiz

Yeminli Tercüme: Yapılan tercümeler ilgili dilin tercümanı tarafından imzalanır ve büro kaşesi vurulur.
Noter Tasdikli Tercüme: Yeminli tercümanlarımız tarafından yapılan ve tasdik edilen tercümelere gerektiğinde noter tasdiği de yaptırılabilir.
Hukuki Tercüme: Boşanma, velayet, tanıma vb. mahkeme kararları, vekaletnameler, taahhütnameler, muvafakatnameler, imza sirküleri, ticaret sicil gazeteleri, hukuki yazışmalar, iş anlaşmaları, beyannameler, tapu vb. evrak tercümeleri uzman tercümanlarımız tarafından yapılmaktadır.
Ticari Tercüme: İş anlaşmaları, ticari yazışmalar, toplantı raporları, ihaleler vb. evrak tercümeleri.
Teknik Tercüme: Her çeşit elektronik makine, aparat, inşaat makinesi, bakım ve kullanım kılavuzu vb. tercümesi.
Akademik Tercüme: Lisans, yüksek lisans, doktora öğrenci tezleri, transkript ,diploma,ödev, sunum, proje vb. akademik çalışmaların tercümeleri.
Tıbbi Tercüme: Ameliyat raporları, sağlık kurulu raporları, sağlık raporları, hastane ve doktor muayene faturaları vb. her türlü tıbbi evrak çevirisi.
Katalog Tercüme: Her konuda ticari, teknik, kullanım kılavuzları, katalog ve broşürlerin tercümeleri.
Kişisel Tercüme: Pasaport, ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı,  nüfus kayıt örneği, evlilik cüzdanı, evlilikle ilgili evraklar, mernis doğum ve ölüm belgeleri, sürücü belgesi, sabıka kaydı, diploma, , karne, bonservis, banka hesap cüzdanı, banka ekstreleri, ruhsat, tapu belgeleri, terhis belgesi, askerlik belgeleri, sertifika, rapor, ticari bordro, maaş bordrosu,doğum belgesi, vergi levhası, ticari sicil belgeleri, reçete, SGK (Sigorta) evrakları, vergi dairesi evrakları, tescil evrakları, konsolosluk evrakları, vize evrakları, her türlü mektup, noterlik evrakları, ticaret odası evrakları v.b. evrak tercümeleri.
Sözlü Tercüme: Noter, tapu daireleri, mahkemeler vb. kurumlardaki resmi işlemlerde ardıl çeviri yapılır.

Yurt Dışı Danışmanlık Hizmetlerimiz

– Yurt dışı emeklilik işlemleri
– Yurt dışı sigorta işlemleri
– İşyeri yaşlılık sigortası (betribliche Altersversorgung)
– Sigortalılık sürelerinin tespiti
– Yurt dışıyla ilgili her tür sosyal hakkın temini
– Yaşam belgeleri, bakım belgesi gibi evrakların doldurulması

Vize işlemleri

– Aile Birleşimi için gerekli vize işlemleri; gerekli evrakların temini, tercümesi ve formların doldurulması
– Ziyaret ve turistlik amaçlı seyahatlerle ilgili vize işlemleri; gerekli evrakların temini, tercümesi ve formların doldurulması
– Eğitim öğretim amaçlı yurt dışına gidecekler için (Üniversite Eğitimi, ERASMUS, Yabancı Dil Kursları) gerekli evrakların düzenlenmesi